Triển khai dịch vụ

Quá trình triển khai dịch vụ kế toán thuế được diễn ra như sau

1

Khởi tạo tài khoản phần mềm kế toán online

 • Tạo tài khoản cho khách hàng trên hệ thống phần mềm kế toán online app.topa.vn.
 • Hướng dẫn khách hàng đăng nhập, sử dụng điện thoại để upload ảnh lên hệ thống.
2

Thiết lập ban đầu

 • Kế toán viên tìm hiểu về hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng.
 • Nhập dữ liệu kế toán năm trước để nối sổ.
 • Rà soát lại giúp khách hàng các báo cáo thuế đã nộp trong năm.
3

Khách hàng upload chứng từ

 • Khách hàng chụp ảnh và upload Hóa đơn GTGT mua vào, bán ra mỗi khi phát sinh lên phần mềm.
 • Các chứng từ khác như: giao dịch ngân hàng, danh sách nhân viên, hệ thống sẽ nhắc nhở định kỳ để khách hàng nhớ upload.
 • Ngay sau khi upload, hệ thống tự động thông báo cho kế toán viên phân tích và hạch toán.
4

Phân tích phản hồi

 • Đồng Hành phân tích các vấn đề như sự thiếu sót, không hợp lý, không đúng luật.
 • Phản hồi lại cho Khách hàng các vấn đề kèm theo phương án giải quyết.
 • Hướng dẫn, phối hợp với Khách hàng triển khai phương án giải quyết.
 • Kế toán sẽ phản hồi cho khách hàng qua phần mềm, email, hệ thống chat và trực tiếp qua điện thoại với các thông tin quan trọng cần khách hàng lưu ý.
5

Báo cáo phân tích hàng tháng

 • Bất cứ lúc nào khách hàng đều có thể xem dữ liệu kế toán đã hạch toán, các báo cáo thuế, số tiền thuế phải nộp trên phần mềm.
 • Hàng tháng hệ thống sẽ tổng hợp tình trạng sổ sách kế toán của tháng trước và gửi email báo cáo tự động cho khách hàng.
6

Kê khai thuế hàng quý

 • Tổng hợp số liệu trong quý và lập tờ khai thuế GTGT cùng các phụ lục.
 • Gửi Tờ khai thuế (bản mềm) để Khách hàng kiểm tra và đồng ý các số liệu trước khi nộp cho cơ quan thuế.
 • Nộp Tờ khai thuế cho Cơ quan thuế.
 • Giải trình các số liệu liên quan nếu cần.
7

Báo cáo tài chính hàng năm

 • Tổng hợp số liệu trong năm và lập BCTC cùng các phụ lục.
 • Gửi Báo cáo tài chính cho Khách hàng (bản mềm) để Khách hàng kiểm tra và đồng ý các số liệu trước khi nộp cho cơ quan thuế.
 • Nộp Báo cáo tài chính cho cơ quan thuế.
 • Giải trình các số liệu liên quan nếu cần.
8

Bàn giao lại toàn bộ sổ sách đầy đủ

 • Sau báo cáo tài chính, 1KETOAN.COM sẽ xuất toàn bộ báo cáo, sổ sách kế toán, dữ liệu kế toán để giao lại cho khách hàng.
 • Tất cả dữ liệu trên đều được lưu trữ trên hệ thống máy chủ của 1KETOAN.COM.
cta-light

Bạn có những thắc mắc và muốn hiểu rõ hơn về dịch vụ kế toán thuế từ xa?

Xem Câu hỏi thường gặp