Các công việc của dịch vụ

1

Phân tích hồ sơ

 • Thu thập các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp
 • Thu thập thông tin về chế độ, hình thức kế toán áp dụng, phương pháp khấu hao TSCĐ
 • Khảo sát đặc điểm sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp
 • Rà soát chứng từ, sổ sách kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ
 • Loại bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp
2

Tư vấn cho doanh nghiệp

 • Hiện trạng, các vấn đề của bộ hồ sơ có thể gây rủi ro cho doanh nghiệp
 • Các phương án, cách thức phối hợp để giải quyết các vấn đề trên
3

Hạch toán các tài khoản theo chuẩn mực kế toán

4

Lập và gửi các báo cáo tới cơ quan thuế

 • Báo cáo tài chính
  • Báo cáo tình hình tài chính
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính
  • Bảng cân đối tài khoản
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Các phụ lục kèm theo
 • Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Báo cáo kết quả kinh doanh
  • Phụ lục chuyển lỗ
  • Các phụ lục khác tùy vào hoạt động thực tế của doanh nghiệp
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
  • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân
  • Bảng kê người lao động ký hợp đồng dài hạn
  • Bảng kê người lao động ký hợp đồng thời vụ
  • Bảng kê người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
5

Hoàn thiện và bàn giao sổ sách theo quy định của luật thuế

 • Chứng từ
  • Phiếu thu, phiếu chi
  • Phiếu nhập kho, xuất kho
 • Sổ nhật ký
  • Sổ nhật ký mua hàng, bán hàng
  • Sổ nhật ký thu tiền, chi tiền
 • Sổ tổng hợp
  • Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm tài sản cố định, công cụ dụng cụ
  • Sổ khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ
 • Sổ chi tiết
  • Sổ chi tiết công nợ phải thu cho tất cả các khách hàng, nhà cung cấp
  • Sổ quỹ tiền mặt và sổ chi tiết ngân hàng
  • Sổ cái các tài khoản phát sinh trong năm
 • Các hồ sơ cần thiết để bảo vệ số liệu trên Báo cáo tài chính
6

Giải trình tất cả số liệu, hồ sơ sổ sách thực hiện

Lợi ích cho Khách hàng

 • Không phải lo lắng về BCTC cuối năm

  • Báo cáo tài chính, hồ sơ sổ sách được lập và hoàn thiện bởi những kế toán trưởng có chuyên môn, kinh nghiệm
  • Bộ hồ sơ bám sát với hoạt động thực tế của doanh nghiệp, đảm bảo tính chắc chắn khi thanh kiểm tra
 • Bám sát công việc

  • Được cấp tài khoản 1KETOAN.COM để theo dõi tiến độ công việc, xem trực tuyến các báo cáo đầu ra
 • Chi phí thấp và hiệu quả công việc cao

 • Được tư vấn cặn kẽ các vấn đề & phương án tối ưu

  • Chứng từ sai, hỏng, không hợp lệ, không đúng luật
  • Tập hợp chi phí không đúng
  • Chi phí không đủ cơ sở bảo vệ
  • Lợi nhuận và tiền thuế phải nộp đang lớn, phải bổ sung các chi phí nào để hợp lý
  • Các thủ tục để được ưu đãi về thuế GTGT, thuế TNDN
  • Các vấn đề về nhân sự, tiền lương, bảo hiểm cho người lao động

Quy trình dịch vụ

1.Tư vấn, báo giá

Tư vấn cho KH về dịch vụ, báo giá chi phí dịch vụ

2.Hợp đồng

KH và Đồng Hành ký kết hợp đồng dịch vụ BCTC

3.Thu thập dữ liệu

KH cung cấp cho Đồng Hành chứng từ kế toán

4.Phân tích, đưa phương án

Đồng thời lập BCTC sơ bộ gửi Khách hàng

5.Hoàn chỉnh BCTC, Sổ sách

Theo phương án đã thống nhất (bản mềm)

6.Nộp BCTC

Nộp BCTC online theo đúng hạn, đúng quy định

7.Bàn giao

In ấn, đóng ghép sổ sách và bàn giao

8.Giải trình khi có yêu cầu

Và chịu trách nhiệm nếu có sai sót

cta-light

Chi phí dịch vụ chỉ từ 1.000.000đ tùy theo mức quy mô hoạt động của khách hàng.
Liên hệ ngay để nhận báo giá chi tiết!

Tổng đài: 0899 516 365 / Hotline: 0327 525 121