Phần mềm trên nền tảng web

 • Mỗi khách hàng được tạo tài khoản để sử dụng phần mềm kế toán thuế tại địa chỉ app.topa.vn
 • Khách hàng có thể sử dụng phần mềm trên máy tính hoặc thiết bị di động bất kỳ chỉ cần trình duyệt và internet.

Quản lý chứng từ online

 • Khách hàng có thể upload các file hóa đơn mua vào, bán ra, hợp đồng, hồ sơ, ... dễ dàng sắp xếp và tìm kiếm.
 • Dữ liệu được lưu trữ trên cloud được sao lưu liên tục không còn nỗi lo mất mát chứng từ.

Theo dõi tiến độ xử lý của kế toán

 • Các chứng từ sau khi upload sẽ được kế toán viên của Đồng Hành hạch toán
 • Khách hàng có thể theo dõi trạng thái chứng từ đã được hạch toán hay chưa, giám sát tiến độ làm việc của kế toán.

Hệ thống báo cáo đầy đủ

 • Hệ thống cung cấp đầy đủ các báo cáo từ tổng quan đến chi tiết
 • Khách hàng dễ dàng theo dõi được doanh thu, chi phí, lợi nhuận, số tiền phải nộp thuế GTGT, thuế TNDN.

Thảo luận, tương tác ngay trên phần mềm

 • Khách hàng và Kế toán viên có thể trao đổi ngay trên phần mềm về các vấn đề của chứng từ (bị mờ, lỗi, không hợp lý).
 • Dễ dàng tạo và quản lý trạng thái xử lý các công việc, tác vụ.

Thông báo kịp thời các sự kiện

 • Hệ thống tự động thông báo các sự kiện mới, thông tin cập nhật trong sổ kế toán.
 • Các thông báo này được nhắc nhở qua email trong trường hợp khách hàng không thường xuyên truy cập vào phần mềm.
cta-light

Bạn là khách hàng mới? Xem hướng dẫn sử dụng để khai thác phần mềm hiệu quả nhất.

Xem Hướng dẫn sử dụng