Chữ ký số

Làm thủ tục và cung cấp chữ ký số cho doanh nghiệp đồng thời tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp
(Đồng Hành là đại lý không phải nhà cung cấp trực tiếp)

1.800.000 VNĐ / 3 năm

Hóa đơn điện tử

Tư vấn các thủ tục ban đầu để phát hành hóa đơn và cung cấp hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp
(Đồng Hành là đại lý không phải nhà cung cấp trực tiếp)

200.000 VNĐ / 200 Số

(Phí khởi tạo 500.000 VNĐ)

Lập hóa đơn điện tử

Nếu bạn thấy khó khăn trong việc viết hóa đơn bán hàng hoặc không có nghiệp vụ kế toán chúng tôi có thể thay bạn lập hóa đơn điện tử

20.000 VNĐ / Tờ

Tiếp đoàn kiểm tra thuế

Đồng Hành sẽ cử chuyên gia đến làm việc, chuẩn bị hồ sơ, tiếp đoàn thanh kiểm tra thuế và giải trình số liệu kế toán tại doanh nghiệp

500.000 VNĐ / Lần (*)

(*) Chi phí này có thể thay đổi, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Liên hệ ngay