Đúng luật, đúng thời hạn, đúng chuẩn mực kế toán

Cam kết tất cả báo cáo, sổ sách kế toán làm ra luôn đúng luật, đúng chuẩn mực kế toán và hoàn thành đúng hạn.

Tận tâm và Trách nhiệm

Tìm hiểu cặn kẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng. Bám sát thực tế, tư vấn kịp thời cho khách hàng. Tuyệt đối bảo mật thông tin, dữ liệu kế toán của khách hàng.

Chịu phạt với sai sót

  • Chịu phạt nếu nộp chậm
  • Chịu phạt nếu báo cáo, sổ sách không đúng chuẩn
  • Chịu phạt nếu sai sót do hạch toán

Bảo vệ, giải trình

  • Cung cấp thông tin giải trình tất cả các báo cáo sổ sách khi được cơ quan thuế yêu cầu
  • Bảo vệ, giải trình những năm cũ kể cả khi khách hàng đã ngừng dịch vụ

Tất cả các cam kết trên đều được thể hiện rõ ràng bằng hợp đồng dịch vụ giữa 1KETOAN.COM và khách hàng.

cta-light

Bạn muốn hiểu hơn về cách thức chúng tôi cung cấp dịch vụ?

Xem Quy trình dịch vụ